Hvert år deles det ut penger fra Coop-RBK fondet til regional talentutvikling. I år er midlene øremerket til integrering i barnefotballen, og lokale klubber oppfordres til å søke.

– Vi vet at det jobbes aktivt med dette i mange klubber, men vi vet også at det er stort behov for mer midler til dette arbeidet, og håper derfor på mange søknader når vi skal dele ut årets midler, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Da Coop Midt-Norge og RBK inngikk sin samarbeidsavtale i 2015, etablerte man samtidig et fond for regional talentutvikling i Trøndelag fotballkrets. Dette fondet finansieres gjennom salg av RBK-brød i Coop sine butikker, og midler deles ut en gang i året.

Fattigdom er et økende samfunnsproblem i Norge og over 100 000 barn vokser i dag opp i familier med lav inntekt. En konsekvens av å vokse opp i fattigdom er at barn i mindre grad deltar i organiserte aktiviteter. Barna det gjelder går dermed glipp av en sosial arena hvor de kan treffe jevnaldrende og pleie vennskap.

– For oss i Coop handler det alltid om å gi alle like muligheter, uavhengig av sosioøkonomisk status, kulturell bakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Vi ønsker derfor å forsterke arbeidet som gjøres med å integrere flere i barnefotballen, sier Skei.

-Alle skal med

RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug mener det er mange kandidater til å motta støtte fra Coop-RBK fondet i år.

– Målet vårt er at alle skal få muligheten til å bli med. Vi ønsker å gi midler til klubber som allerede jobber aktivt med integrering, eller klubber som trenger en god start for å komme i gang med arbeidet. Mer informasjon ligger på RBK.no, sier Moe Dyrhaug.

– Vi i RBK er veldig opptatt av å støtte opp om det arbeidet som skjer ute i breddeklubbene, og for oss er det viktig at alle får muligheten til å være med. Samfunnsansvaret står sterkt i klubben, et verdisyn vi deler med Coop. Vi er opptatt av å engasjere oss lokalt, sier hun.

Søknadsfrist 31.desember

– Vi håper å høre fra alle som mener de har kandidater som trenger hjelp til å starte opp eller fortsette sitt arbeid innenfor disse kriteriene, med begrunnelse om hvorfor Coop-RBK fondet skal støtte nettopp denne søknaden. Fristen for å søke er 31.desember, sier Tove Moe Dyrhaug.

– I fjor satte vi fokus på jentefotballen, i år går midlene til klubber som jobber med integreringstiltak. Fattigdom er et økende samfunnsproblem, og over 100.000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt. En av konsekvensene er at barna ikke har samme anledning til å delta i organisert aktivitet, og går dermed glipp av en viktig sosial arena for å pleie vennskap og treffe jevnaldrende.. Det sier viseadministrerende direktør Coop Midt-Norge SA Bjørn Vik-Mo til Nea Radio.

Hør intervju her: