- Vi understreker at vi er glade i klubben - og at vi selvfølgelig ønsker å bidra til å snu situasjonen.

Det sier spillergruppen i Stjørdals-Blink i en pressemelding.

Spillergruppen sier de er fortvilet over klubbens økonomiske situasjon. Styret i Stjørdals-Blink ga for en stund tilbake tilbud om nye kontrakter, som medfører et solid lønnskutt for spillerne.

- Det hadde blitt en umulig situasjon for oss å gjennomføre i praksis, uttaler spillergruppen om de nye kontraktene klubben har tilbudt spillerne.

Setter privat økonomi i en sårbar situasjon

Siden klubbens krevende økonomiske situasjon ble kjent for spillerne, understreker spillergruppen at det har vært stor motivasjon blant spillerne i å hjelpe klubben. De har vært positive til å bistå klubben i å finne løsninger som bidrar til å kutte kostnader og generere nye inntekter.

Den økonomiske situasjonen er derimot såpass alvorlig for klubben, at spillerne er nødt til å ta et lønnskutt ned til minimumslønn for å løse situasjonen. Dette ser spillergruppen som svært krevende å få til.

- Grunnet at spillerne må ta hensyn til økonomiske forpliktelser som boliglån, husleie, studiegjeld, forsørgeransvar for barn, felles økonomi med samboer mm. Ved å gå for et slikt kutt vil flere spillere sette sin egen private økonomi i en svært sårbar situasjon, da flere er avhengig av sin inntekt fra klubben.

-På bakgrunn av dette så ønsker vi å informere om at spillergruppa ikke kan akseptere tilbudet fra styret. Vi håper å fortsette den gode dialogen med styret og se på om vi sammen kan finne en løsning på den vanskelige situasjonen. Vi har bistand fra NISO, ved Line Ottersen Dahlberg i LO-advokatene, i denne prosessen, uttaler spillergruppen avslutningsvis i pressemeldingen.

Styret i Stjørdals-Blink fotball har blitt fremlagt pressemeldingen fra spillerne før pressemeldingen ble publisert. Styreleder Erling Johansen, sier styret tar pressemeldingen til etterretning og med seg i det videre arbeidet.

-Vi har stor forståelse for de beskrivelsene og medmenneskelige utfordringene som spillerne står i, i forbindelse med redningsaksjonen for klubben, sier Johansen i pressemeldingen.