Laffen Jensen

Godt opprustet med ny logo og forskjellig informasjonsmateriell, var oppdraget å vises mest mulig i forkant av tinget og informere best mulig under tinget. Komiteen var på ingen måte sikker på at søknaden skulle gå gjennom, da det var skarp konkurranse fra 1 annen søker for dette arrangementet. Stjørdalsalliansen søkte i tillegg å få arrangementet alternativt i 2021. Det ble mange gode samtaler med delegater fra hele landet, og andre søkere i forkant av tinget, men spørsmålet om hvem som skulle få arrangementet var på ingen måte avgjort på forhånd. Spenningen var derfor stor da tinget skulle gå til avstemning søndag formiddag, og gleden var enda større da resultatet ble et overveldende flertall for at friidretten skulle ta turen til Stjørdal sommeren 2022.

Arrangementsby nr 1

Rådmann i Stjørdal, Anne Kathrine Slungård, var en av delegatene som møtte i Bergen. Hun er glad for for avgjørelsen falt på Stjørdal; “Dette betyr nok en bekreftelse på Stjørdal som arrangementsby. Nå skal kommunen, sammen med Stjørdalsalliansen, forberede og utvikle til å bli tidenes NM i friidrett.

Bretter opp ermene

Leder for arrangementskomiteen, Katarina Sederholm Hoff, har allerede jobbet et halvt år med arrangementet. Sammen med søkerkomiteen har hun satt sammen et sterkt team som nå går i gang med arbeidet for å få på plass alle detaljer for arrangementet. - Vi har drøftet flere spennende løsninger for dette arrangementet, nå er det på tide å begynne å konkretisere dette, sier Hoff og smiler hemmelighetsfull. Vår slagplan for NM Friidrett Stjørdal 2022, er at vi skal levere kvalitet, ha en organisasjon som er kompetent, og et arrangement er kompakt - for det er ikke mange friidrettsstevne som har flyplass, jernbanestasjon, hoteller, kjøpesenter og friidrettsbanen innenfor en radius på 2 km.

Sponsorjakt

-Nå trenger vi gode samarbeidspartnere som kan være med å løfte frem friidretten som sport, og Stjørdal og Trøndelag som destinasjon. Dette vil ha stor prioritet nå. Videre er det viktig å forberede ledelse og organisasjon. Derfor vil vi besøke alle NM frem til vårt eget arrangement, for å lære. I tillegg vil vi jobbe lokalt, hvor vi tenker å ha flere ulike arrangement i forkant, slik at Stjørdal by også blir forberedt. Her tenker vi blant annet å samarbeide med bedrifter og skolene i Stjørdal.