Røros IL Fotball skriver i en pressemelding torsdag kveld at man ser seg nødt til å trekke sitt 2.lag fra spill i 6. divisjon avdeling 07 sesongen 2019.

Årsaken er at man i vårsesongen i år har hatt utfordringer med for få tilgjengelig spillere for å kunne avvikle kamper. 3 av 7 kamper hittil i sesongen har blitt søkt utsatt på grunn av for liten kamptropp.

– Det er gjort en god innsats med å rekruttere spillere, både i egen klubb og i naboklubber, uten at det har gitt tilstrekkelig resultat. I inneværende sesong kan klubben ikke se muligheter for tilgang av spillere som endrer situasjonen vi er i nå, heter det i pressemeldingen.

Videre står det at med tanke på andre lag i serien vil det ikke være riktig av Røros IL Fotball å fortsette deltagelse i serien, da sannsynligheten er overhengende for at flere kamper må utsettes eller gå som walkover for motparten. Å ikke avvikle kamper setter motspillerlag i uheldig situasjon både ved planlegging og forberedelse av kamper.

Etter at styret har rådført seg med NFF Trøndelag, og etter en helhetsvurdering har trenerteamet og sportslig ledelse sammen med styret i Røros IL Fotball besluttet å trekke laget for videre spill denne sesongen.

– Det er åpenbart at slik situasjonen har vært har organisering og forsøk på kampavvikling for Røros 2. lag slitt på klubbens ressurser og spillere. Røros IL Fotball mener denne beslutning vil gi mer ro og styrke fokus mot Røros 1. lag sitt spill i 4. divisjon. Røros IL Fotball vil fortsette jobben med å rekruttere spillere til senior fotball med mål om en bredere spillerstall for neste sesong.

Beslutning ble tatt på styremøte Røros IL Fotball 4. juni og spillerne ble informert om avgjørelsen etter trening torsdag.