Lørdag ble den nasjonale åpningen av Villaksens År markert ved Kimen kulturhus i Stjørdal. På plass var Grete Sørebø og Stein Sakshaug fra Ersgard Gårdshotell, og de serverte fiskesuppe til de som hadde møtt fram for anledningen.

- Det ble skralt med fiskere i natt, forteller Grete. Hun brukte timevis på å lage i stand vaffelrøre for å servere fiskere som etter planen skulle ha sparket igang sesongen i det kilometerlange vallet Ersgard vanligvis byr entusiaster.

- Det kom et voldsomt regnvær og det førte til at elva ble veldig høy. Da blir det farlig å fiske, forklarer hun.

- Men nå er elva på vei ned, så jeg regner med at de strømmer til i kveld.

Saken fortsetter under lydklippet

Villaksens betydning

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V), sammen med ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes og ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, sto for den offisielle delen av markeringen. Og før de gikk inn for å se på filmen "Det norske arvesølvet", ble det en smak på suppa fra Ersgard.

- Denne var veldig god, sier Ola Elvestuen fornøyd. På spørsmål om hvorfor man markerer Villaksens År, svarer han at det handler om å sette fokus på Villaksens betydning.

- Norge tjener fire milliarder i året på villaks, så dette er viktig for landet. Men bestanden har gått kraftig ned og har blitt halvert siden midten av 80-tallet. Han mener at forvaltningen av villaksen er god mange steder, blant annet her i Stjørdal, men at man fremdeles har mye å jobbe med på dette området, for eksempel når det gjelder lakselusa.

Naturlig valg

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener at det var naturlig at den nasjonale åpningen av Villaksens År ble lagt til Stjørdal.

- Stjørdalsvassdraget byr på noen av de flotteste og mest varierte fiskemulighetene i landet og det er noe vi er veldig stolte av her. Han sier videre at tradisjonene for organisert laksefiske i Stjørdal strekker seg langt tilbake i tid.

- Laksefisket står for den eldste delen av reiselivet i kommunen. På 1800-tallet kom tilreisende langveisfra, blant annet fra England, og la igjen store penger. Det gjør de fremdeles.

- Vi snakker om 15 000 overnattingsdøgn og 20 millioner kroner i året bare i Stjørdal, så dette er en betydelig del av reiselivet her i distriktet.

Rotenon

I fjor ble Homla i Malvik rammet av en katastrofe for laksebestanden og så godt som all fiske i elva døde som følge av bruken av rotenon i et tjønn i Lånke. Klima- og miljøministeren hadde ikke hørt om laksedøden i Homla, men leder for Stjørdalvassdragets elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal, menter at dette inntraff fordi alt som kunne gå galt, faktisk gikk galt.

- Rotenon blir brukt i mange sammenhenger og det gjør at Trondheimsfjorden nå er fri for lakselusa gyrodactylus salaris. Fordal mener at bruken av giftstoffet stort sett går bra.

- Men når vi ser på det som skjedde i Homla, så kan vi bare si at det gikk så galt som det kunne gå. Han understreker at det ikke er bevist at det faktisk var rotenon som var årsaken, men innrømmer at det er den mest sannsynlige forklaringen.

- Heldigvis har myndighetene tatt ansvar og nå settes det inn store økonomiske resurser inn for å få tilbake bestanden.

Interkommunalt

Stjørdalselva går 15 kilometer inn i Meråker kommune og ordfører Kari Anita Furunes var også tilstede under arrangementet.

- Forvaltningen av Stjørdalsvassdraget går på tvers av kommunene. Furunes mener at samarbeidet fungerer bra.

- Vi har felles vannforvalter i Stjørdal og Meråker. En av utfordringene våre er at elva er regulert på grunn av vannkraftutbyggingen. Dette fører til at den graver seg dypere ned og dette skaper problemer for yngel som skal opp i bekkene, fordi disse kan tettes igjen, forklarer hun.

- Men vi har satt inn flere tiltak for å avhjelpe dette, både i regi av vannforvalteren og elveeierlaget. Vi gjør det vi kan for å få opp kvaliteten for laksen i elva

Når suppegryta begynner å bli tom, går gjestene inn i kulturhuset for å se på film. Grete pakker sammen det provisoriske kjøkkenet ute på plassen foran Kimen

- Dette var en suksess, smiler hun fornøyd og viser fram svartgryta.

- Men jeg visste jo at laksesuppa kom til å gå ned på høykant.