Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som legger fram meldingen om framtidens distriktspolitikk.

Denne viser retningen for distriktspolitikken framover, gjennom tiltak som allerede er satt i verk og prosesser som er under arbeid i de ulike departementene.

Heidi Greni fra Senterpartiet sier hovedtrekkene i årets melding er at det skal legges mer til rette for de som ønsker seg tilbake til distriktene.

Hun mener dagens regjering har større ambisjoner enn på lenge når det kommer til distriktspolitikk og hun trekker frem økning av folketallet i de minste kommunene som et av de viktigste punktene.

Et annet punkt hun trekker frem ar at kommunene skal få langt mer sjølråderett når det kommer til utvikling av egen kommune.

– Slik det er i dag er det mange kommuner som ikke får legge ut boligtomter der barnefamilier ønsker å bygge. Statsforvalteren mener tomtene skal være rundt sentrum og at folk skal bo i boligfelt, sier Greni.

Hør intervju med Heidi Greni her: