Den nyvalgte styrelederen er leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke og sitter på fylkestinget i samme fylke. Hun har vært vara til Stortinget i to perioder mellom 2005 og 2013. Bjørkhaug sitter også i sentralstyret til Kristelig folkeparti.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av styret. Jeg føler meg heldig som har blitt kjent med Trygg Trafikk som en kunnskapsbasert organisasjon som nyter stor grad av tillit med høy integritet. Organisasjonen har en bred kontaktflate over hele landet i alle aldersgrupper og i mange ulike miljøer. Det gjør at Trygg Trafikk har en viktig posisjon i det nasjonale trafikksikkerhetssamarbeidet. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag som styreleder og styrets viktigste bidrag vil være å spille organisasjonen god. Jeg har stor tro på at Trygg Trafikk vil spille en viktig rolle når vi skal jobbe mot de konkrete målene for å nå nullvisjonen. Det vil kreve både vilje og innsats fra alle aktører innen trafikksikkerhet i landet, men det er mulig, sier den ferske styrelederen Karin Bjørkhaug.

Opptatt av tiltak rettet mot adferd

I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt de adferdsrettede tiltakene som engasjerer styrelederen aller mest.

- De aller fleste er enige i at trafikksikkerhet er viktig. Som regel er det infrastruktur-tiltak som får mest fokus og er det folk er opptatt av. Jeg er mest opptatt av de tiltakene som går på adferd og valgene vi tar i ulike situasjoner i trafikken.

Av konkrete tiltak vil jeg trekke frem Trafikksikker kommune som et målrettet tiltak, og ikke minst arbeidet rettet mot risikosøkende ungdom. I dette arbeidet er det viktig at organisasjonen jobber både bredt og smalt samtidig, sier Bjørkhaug.

Bjørkhaug tar over stafettpinnen etter Tomas Iver Hallem (Sp), fylkesvaraordfører i Trøndelag.

- Tomas Iver Hallem fortjener en stor takk for den innsatsen han har gjort for Trygg Trafikk og trafikksikkerheten i Norge. All honnør til han og de øvrige styremedlemmene våre som nå gir seg. Nå som Hallem takker for seg, er det gledelig å kunne ønske velkommen en annen trønder som over tid i sin rolle som fylkespolitiker har vist et oppriktig engasjement for trafikksikkerheten. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bjørkhaug og resten av styret i tiden framover og er overbevist om at vi sammen kan få til nye viktige gjennomslag for økt trafikksikkerhet i Norge, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.