Følg kommunestyremøtet i Stjørdal direkte her og på Nea Radio.