Torsdag kveld sender de fire som onsdag trakk seg fra sine styreverv i Ren Røros ut en pressemelding der de kommenterer styreleder Per Morten Hoff sine uttalelser om situasjonen.

Hoff sa til Nea Radio sent torsdag kveld at han oppfattet situasjonen på det nærmeste som et styrekupp.

– I etterkant av vår pressemelding i går kveld om at vi fratrer fra styret i Ren Røros, har styreleder gått ut i media med uttalelser som vi ikke kan la stå uimotsagt. Av hensyn til selskapet som forvalter av rørossamfunnets ressurser, de ansatte og eierne, ønsket vi ikke en diskusjon gjennom media. Men når styreleder går ut med misvisende informasjon, finner vi det riktig å utdype bakgrunnen for vår beslutning med noen faktaopplysninger:

I et møte fredag 24. januar ble styreleder informert om at et flertall i styret var kritisk til måten styret blir ledet på, og at vår tillit til konsernsjefen er svekket.

Styreleder ble invitert til et oppfølgingsmøte mandag 27. januar for å legge en plan på hvordan vi skulle håndtere den oppståtte situasjonen.

Denne invitasjonen takket styreleder nei til. I styremøte 12. februar ble budsjett for 2020 og vedtak om vekststrategi protokollført uten votering, til tross for at et flertall i styret argumenterte i mot.

Bakgrunnen for dette er at styret ikke har fått den dokumentasjon i forkant av møtet som vi har bedt om, og som ville gjøre det mulig for styret å ha en kvalifisert vurdering av hva vedtakene faktisk innebærer.

Fredag 28. februar sendte vi en epost til styreleder og ba om at det blir innkalt til ekstraordinært styremøte torsdag 5. mars. Vi ønsket fire saker på agendaen.

1. Ny konstituering av styret med ny styreleder

2. Ny behandling av budsjett 2020

3. Ny behandling av vekststrategi

4. Evaluering av konsernsjefen

Krav om styremøtet er framsatt ihht reglene i vedtekter og styreinstruks. Til tross for dette har styreleder unnlatt å sende ut innkalling til ekstraordinært styremøte.

Tirsdag 3. mars fikk vi en epost fra styreleder der han skriver at møtet ikke vil bli avholdt. Som følge av dette valgte vi onsdag kveld å fratre våre styreverv.

Røros 5. mars 2020

Henrik Grønn Anne Grethe Beck Andersen Erland Sjøvold May Kristin Knutsen