Pressemelding fra Pensjonistforbundet:

I arbeidet med et notat om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» har Helsedirektoratet vurdert å bruke aldersgrenser helt ned til 60 år for å velge hvilke pasienter som skal prioriteres i en kritisk situasjon. Heldigvis er dette forslaget tatt ut i det endelige notatet, men Pensjonistforbundet reagerer kraftig på at dette i det hele tatt er vurdert.

At slike tanker gjør seg gjeldende i Helsedirektoratet, som i dagens situasjon har svært stor innflytelse over våre liv, er skremmende. Særlig sett i lys av den foreslåtte kriseloven, som vil gi regjeringen store fullmakter til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen, uten vedtak i Stortinget.

Dette har skapt angst og bekymring blant mange eldre. Det er de eldste eldre som først og fremst får merke de alvorligste konsekvensene av koronaviruset. De må få trygghet for at de blir prioritert i behandlingen ved våre sykehus, nå som de trenger det aller mest.

Pensjonistforbundet vil peke på at bruk av aldersgrenser som prioriteringskriterium er i strid med hele vår helse- og omsorgslovgivning, som forutsetter at alle skal behandles likt uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller bosted. Dette er prinsipper som ikke må settes til side, om det gjennom unntakslovgivning gis store fullmakter til regjering og embetsverk.

Pensjonistforbundet ber regjeringen gjøre det klart overfor fagmiljøene at det er helt uaktuelt å bruke aldersgrenser som grunnlag for hvem som skal få behandling.