en undersøkelse fra forsikringsselskapet sier hele 20 prosent av unge mellom 18 og 29 år "nei" eller "vet ikke" på spørsmål om de ville stoppet en promillekjører. 16 prosent av befolkningen ellers svarer det samme.

- Jeg håper flere tar affære hvis de faktisk havner i en slik situasjon, sier fagsjefen.

UP: Bekymringsfullt

- Det er bekymringsfullt hvis to av ti ikke ville prøvd å hindre en som er påvirket av alkohol fra å kjøre, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal.

Politier sier imidlertid at fra de rundt 10.000 sakene de avdekker hvert år kommer halvparten etter varsel fra publikum. Antallet tips er økende.

Redd for reaksjoner

- Det kan være flere grunner til at folk oppgir at de ikke vet om de ville grepet inn. Redsel for en aggressiv reaksjon fra promillekjøreren, redsel for å bli stemplet som angiver eller få problemer i gjengen i etterkant kan være noen, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, en frivillig organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet.

Kjører 200.000 kilometer i rus daglig

Hver dag kjører berusede sjåfører mer enn 200.000 kilometer med personbil på norske veier. Tallene er beregnet ut fra funn i en vegkantundersøkelse utført av Seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med UP.

I Frendeundersøkelsen, som er utført av YouGov, fikk folk også spørsmål om de hadde stoppet en som var påvirket av andre rusmidler fra å kjøre bil. Her svarer 15 prosent "nei" eller "vet ikke".

Dette ruser folk seg på i trafikken

De mest vanlige rusmidlene sjåfører stoppes med i Norge foruten alkohol er cannabis (THC), amfetamin, klonazepam og metamfetamin.

- Politiet vil fortsette å kontrollere sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til reduksjon av antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Til deg som lurer på hvordan du skal komme deg hjem fra julebordet uten egen bil har fagsjefen i Frende noen forslag.

- Ta taxi eller nattbuss, sov hos en venn i nærheten, eller ta inn på hotell. Om det koster litt ekstra, er det verdt det. Ruskjøring kan koste deg eller andre livet, sier Roger Ytre-Hauge.

TIPS: Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet

Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem! Stopper de ikke, ring politiet på 02800. Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.