- Dette er gode nyheter som vil avhjelpe i den svært krevende situasjonen koronapandemien folk og bedrifter nå opplever, sier Jan-Frode Janson.

Myndighetene har satt inn ekstraordinære tiltak for å begrense forløpet av koronapandemien. Tiltakene er nødvendige for å unngå smittespredning, men kan også bidra til at bedrifter går overende og folk mister jobben. For å motvirke de alvorlige effektene av disse tiltakene satte Norges Bank i dag tidlig styringsrenta ned og har i tillegg bidratt til å styrke likviditeten til bankene slik at disse kan bistå sine kunder med kreditt. Senere på dagen presenterte regjeringen en omfattende tiltakspakke for næringslivet.

Savner konkrete tiltak rettet mot næringslivet

- Mange av tiltakene som nå er lansert vil være positiv for å sikre norske bedrifter og arbeidsplasser. Spesielt vil jeg trekke fram endrede permitteringsregler og tilpassede kapitalkrav til bankene som gir oss mulighet til å yte kritisk hjelp til næringslivet, sier Janson.

- Men det må komme flere konkrete tiltak rettet mot næringslivet. Jeg er redd for at dette ikke er nok. En mulighet er å etablere en garantiordning hvor staten går inn og avlaster risiko på nye lån. SpareBank 1 SMN deltar i dag i en velfungerende ordning med Innovasjon Norge for vekstbedrifter. Denne kan videreforedles og utvides, sier konsernsjefen i SpareBank 1 SMN.

Is i magen

- Krisen har nådd Midt-Norge, og den kan vare en stund. SpareBank 1 SMN skal ha is i magen, og vi vil strekke oss langt for å sikre at våre kunder kommer seg trygt gjennom krisen. Frykten er vår verste fiende. Vi tar vårt samfunnsansvar og skal opptre med et kaldt hode og et varmt hjerte. Vi skal bidra med kapital og kunnskap. Banken er solid og har god likviditet, og kan derfor også denne gangen finne løsninger for våre kunder og lokalsamfunn. Det ligger i vårt 200-årige DNA, sier Jan-Frode Janson.