Det nye planlagte sykehjemmet i Selbu antas å få byggestart til høsten, det kom frem under mandagens kommunestyremøte i Selbu. Det og mange andre saker sto på sakskartet. Vi oppsummerer møtet med ordfører Ole Morten Balstad.

- Regnskapet viser et resultat omtrent på budsjett, det planlegges bygging av nytt sykehjem, det skal legges ut flere moderne hyttetomter og det skal samarbeides enda mer med kommunens egen vekstbedrift, Selbu-Trykk sier ordføreren. Hør innslaget her: