EGEN UNDERFORENING Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, starta opp underforeninga "Hjerneslag" for litt over to år siden og etter stor pågang fra yngre som har blitt ramma ble "Hjerneslag Ung" oppretta som eget nettverk med fylkeslag over hele landet.

DELER FRA EGNE ERFARINGER Torunn Dahlø Weiseth opplevde selv å få hjerneslag som 25 år gammel og nå, tretten år seinere, er hun talsperson for "LHL Hjerneslag Ung Trøndelag". På Slagcafeen holder Torunn et innlegg fra sitt ståsted, og Gunnar Kvarme fra ambulansetjenesten i Selbu vil informere om symptomer. I tillegg åpnes det for samtale og erfaringsutveksling rundt temaet.

"Det handler om å gjøre folk i stand til å gjenkjenne et hjerneslag når man ser det, og ikke minst ruste dem med kunnskap om hva man skal gjøre. Tid er en viktig faktor her, og jo raskere man agerer, jo større er sjansen for at den som rammes kan komme utav det uten for tunge skader. I tillegg er det mye å snakke om når det kommer til rehabiltering. Det er tøft å bli utsatt for hjerneslag, både for den som er ramma og for alle rundt, og her er heldigvis verktøykassen stadig voksende. Erfaringsutveksling er derfor kjempeviktig for veien videre," sier Torunn Dahlø Weiseth.

Slagcafeen holdes på kvelden mandag 18.juni ved eldresenteret i Selbu og er en del av LHLs aksjonsuke.