- Vi mistenker at særlig uerfarne båteiere mangler kunnskap og bevissthet i forhold til nødvendig vedlikehold om bord, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han opplyser at båtbranner ofte skyldes lekkasjer i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. Dårlig lufting og manglende rengjøring i motorrom er andre kritiske forhold som kan føre til brann i fritidsbåter.

- Renhold og god lufting i motorrommet er veldig viktig. Det gjelder spesielt bensindrevne båter. Her kan drivstofflekkasjer på grunn av utette koblinger eller slanger medføre stor fare for både eksplosjon og brann, påpeker Søtorp.

Plastmateriale

De fleste moderne fritidsbåter er bygget i plastmaterialer. Modellene blir stadig større, og er ofte rikholdig utstyrt med inventar av lettantennelige materialer. Brannfaren blir ikke mindre av at båtene ofte har betydelige mengder drivstoff om bord, gjerne også propan for matlaging.

- Alle som har sett plastbåter brenne vet hvor raskt slike branner kan utvikle seg til full overtenning. For å hindre katastrofe må brannen bekjempes i startfasen. Det forutsetter at personer om bord har slokkeutstyr lett tilgjengelig og kan bruke det riktig, sier Søtorp.

Sørg for å ha både gassvarsler, røykvarsler og slokkeapparat i båten

Faren for hurtig brannspredning kombinert med begrensede rømningsmuligheter gjør at tidlig varsling er en kritisk faktor for eiere og brukere av fritidsbåter. Derfor mener Norsk brannvernforening at alle båter som benyttes til overnatting, bør ha en fungerende røykvarsler. Benyttes propan om bord, bør båten i tillegg være utstyrt med en gassvarsler.

- Bruker man hundretusener av kroner på å kjøpe båt, bør man også ha råd til å spandere på dette tilleggsutstyret. Det kan redde liv om det begynner å brenne eller oppstår en gasslekkasje, poengterer Søtorp.

Han minner samtidig om at en eventuell slokkeinnsats i forbindelse med båtbrann aldri må gå på bekostning av sikkerheten til de som er om bord.

- Om en brann utvikler seg i et eksplosivt tempo kan det være mer fornuftig å evakuere enn å forsøke å slokke. Med de nye reglene om bruk av redningsvest, er det heldigvis flere som velger å ha de på, noe som er helt avgjørende om man blir nødt til å hoppe i sjøen ved en eventuell brann, sier Søtorp.