– Ta frem mobilen og ta bilder. Det er viktig å dokumentere skader etter en trafikkulykke, og mobilbilder er nesten alltid til hjelp i en skadesak. Om det er i Norge eller utlandet, ta bilder av bilskadene og skadested. Uten noe dokumentasjon kan et forsikringsoppgjør bli vanskeligere, spesielt hvis en ikke har kaskoforsikring selv, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Ikke få panikk

Mange velger bilferie fordi det gir stor fleksibilitet. Likevel, hver sommer er mange nordmenn innblandet i trafikkulykker, også i utlandet. Når det skjer gjelder det å beholde roen.

– Det er fort gjort å bli satt ut i en slik situasjon, og dette forsterkes dersom motparten ikke snakker et språk du forstår eller fremstår som vanskelig. Jo mer du klarer å dokumentere med bilder, jo bedre. Fotografer alt du finner relevant i forhold til ulykken. Nærbilder av skader og registreringsnummer, både egen bil og motpartens, samt totalbilder av skadestedet, sier han.

Du kan nekte å skrive under skademeldingsskjema

Ved en trafikkulykke i Norge ordner som regel forsikringsselskapene opp seg imellom dersom begge bilene er norskregistrert. Skulle du derimot kollidere med en utenlandskregistrert bil i f.eks. Norge, kan forsikringsoppgjørene ta lengre tid.

– Det viktigste er å få fylt ut skademeldingsskjema, og husk at et norsk skjema er identisk med standard europeisk skjema. En skademelding er det som i størst grad blir brukt som bevismiddel i enhver skadesak. Skriv aldri under hvis du ikke er enig. Har dere ulike oppfatninger av hva som har skjedd, kan det bli ekstra viktig med dokumentasjon, som for eksempel bilder, sier Brandeggen.

Oppsøk lege

Dersom en føler det minste ubehag etter en trafikkulykke, bør en oppsøke lege. Mange har kanskje lette smerter, litt stivhet eller en liten skramme, og tenker det går over av seg selv.

– Det er ikke alltid man merker umiddelbart om man har indre skader. Ved det minste tegn til skade eller ubehag bør en oppsøke lege eller sykehus. Det er også viktig i forhold til dokumentasjon av skadene i tilfelle en erstatningssak, at man kan dokumentere sammenheng mellom ulykken og skaden, sier han.

Huskeliste ved trafikkulykke:

Få navn, adresse, email og telefonnummer til motparten. Få navn på forsikringsselskap der motpartens bil er forsikret. Få registreringsnummer og nasjonalitet på bilen som er innblandet. Dato og tidspunkt, stedsangivelse og land der trafikkulykken fant sted. Få navn, adresse, email og telefonnummer til eventuelle vitner. Forsøk alltid å skrive en felles skademelding med motparten. Ta bilder av motpartens skilter og legitimasjon, skadested og skader. Ved personskade, ring det europeiske nødnummeret 112.