Den smittede er en person i 30-årene, bosatt i Malvik kommune. Vedkommende er satt i isolasjon, og har et mildt sykdomsforløp.

Smittesporing

Det jobbes nå med smittesporing og kartlegging av personens nærkontakter.

Testen ble tatt 8. desember, og bekreftet positiv på kvelden 9. desember.

God testkapasitet

Malvik kommune har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Det er god testkapasitet ved testlokalet.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge retningslinjene som er satt, og med det fortsette å hindre spredning av viruset.