- Gjennom 40 år har Lions Club Røros gjort en frivillig innsats for nærmere 2,5 millioner kroner. Bak dette ligger et stort antall dugnadstimer. Det sier president Øyvind Roll.

Lørdag markerer Lions Club Røros 40-jubileum med en markering på Bergstadens Hotel. I dag teller Lions på Røros 27 medlemmer.

- Men vi vil svært gjerne ha flere medlemmer, sier presidenten.

Han tror årsaken til at det er vanskelig å skaffe medlemmer er at mange tror Lions Club er en frimurerorden eller losje.

- Det er vi absolutt ikke.  Lions Club er nøytral i politiske og religiøse spørsmål, vi er ikke tilknyttet noen frimurerorden eller losje, og heller ikke tilknytt fag- eller næringsliv. Vi har ingen ritualer og driver frivillig humanitært arbeid, har ti møter i året og driver uformelt og har det hyggelig, understreker Roll.

Øyvind Roll var også med og startet Lions Club Røros for 40 år siden:

Lions Club Røros er en av landets 500 Lions-klubber.

I tillegg til at Lions Club Røros er 40 år, er Lions Club international 100 år i år. Dette skal også feires i løpet av året med besøk på Røros av aksjonsbilen i midten av juli.

Lions Club Røros har lagt ned en svært stor dugnadsjobb. Dugnadsarbeidet har blant annet bestått av rydding av plantefelt, hogst og kløyving av bjørkeved, årlige tulipanaksjoner, salg av julenek, martnasdugnad og mye annet.