– Det vi ser nå er et resultat av 5 ½ års arbeid der vi først så på utredningene for å eventuelt rehabilitere ungdomskolen, eller det å bygge nytt, det var på starten i 2015. Slik at vi i denne prosessen har vært gjennom både skisseprosjekt og forprosjekt, sier Geir Håvard Mebust.

– Kyllo Maskin er faktisk i gang med grunnarbeidet før tidsplan. Gjennom planleggingen har det bli lagt et godt grunnlag, der det er dyktige folk og firma som har fått oppgaven, så det virker som de har oversikt og kontroll på prosjekteringa.

Det er HENT som står som entreprenør og arkitektfirmaet Tegn 3 som har stått tegningene og planene. Lærere og lokalbefolkningen har også fått være med i prosessen og kommet med synspunkter på det nye bygget

Grunnarbeidet er i gang Foto: Ola Bjerken

Innflytningsklar i 2022

– Vi vil nok oppleve at arbeidet med den nye skolen stopper opp litt nå, men det er fordi de må følge den normale tidsplanen for å prosjektere alt. Sånn som det ser ut nå, så skal de klare å overholde tidsplanen, slik at vi kan flytte inn elever 1. januar 2022, sier Geir Håvard Mebust

Selbus nye storstue

I tillegg til å huse en ny ungdomsskole, skal det også bli plass til en ny svømmehall og kultursal. Svømmehallen vil bli dobbelt så stor som det som ligger i dagens ungdomsskole og kanskje med tiden vil den nye svømmehallen bli døren som åpner for en svømmeklubb i Selbu.

– Kultursalen som vil ha kapasitet til 300 personer, vil være et voldsomt løft for bygda. Der først og fremst vår egen kulturskolen benytter seg av den, men at også ungdomslag ser muligheten og at salen blir storstue for kulturlivet ellers.

Kostnadsbeløp

– Den totale kostnaden er på 158 millioner, så en ganske stor del av det er tilskudd til tippemidler, rundt 126 millioner. Det tilskuddet skal brukes til å dekke svømmebasseng og uteområdet, sier Geir Håvard Mebust, som er klar over at det er en stor sum. Samtidig så må vi huske på at politikerne ville at Selbu skulle få et løft på skolesiden.

Hør hele intervjuet med sjef i oppvekstsektoren, Geir Håvard Mebust her: