- Det har vært en rask, men god og grundig prosess for å finne en ny ordførerkandidat for Senterpartiet. Vi har hatt dialog med alle i partiets styre og kommunestyregruppe og samtlige stiller seg bak Eli Arnstads kandidatur, sier Partileder Rolf Charles Berg i en pressemelding.

Ivar Vigdenes har søkt fritak fra vervet som ordfører i Stjørdal fra 23. mai 2022. Kommunedirektøren har innstilt på at fritak innvilges. Søknaden vil behandles i kommunestyremøte 19. mai og ved innvilgelse vil ny ordfører velges i samme møte.

Takker for tilliten

Eli Arnstad takker partikollegene for tilliten og setter stor pris på at de ønsker henne som kandidat som ordfører.

- Jeg er glad i heimkommunen min og ønsker å arbeide til beste for alle innbyggerne i kommunen om jeg skulle bli valgt som ordfører av kommunestyret, sier hun.

Gruppeleder for Senterpartiet Tor Helge Forbord Slind sier at Arnstad har de riktige egenskapene for å bli ordfører i Stjørdal.

– Kommunestyregruppa til Senterpartiet er overbevist om at Eli Arnstad vil bli en samlende og drivende dyktig ordfører for Stjørdal. Hun har alle kvalifikasjonene som trengs til vervet. Det er med glede vi konstaterer at hun har takket ja til å stille som kandidat til en arbeidskrevende, og ikke minst viktig jobb på vegne av lokalsamfunnet, sier han.

Videre foreslås følgende endringer om søknaden innvilges og Eli Arnstad velges som ordfører i følge pressemeldigen:

  • Tor Helge Forbord Slind velges som medlem av Formannskapet

  • Jan Borge Larsen velges som første varamedlem til Formannskapet for Tor Helge Forbord Slind

  • Roar Brekken velges som sjuende vara til Formannskapet for Jan Borge Larsen

  • Guri Balsvik velges som medlem av Utvalg kultur og levekår for Eli Arnstad

  • Einar Smågård velges som medlem av Ungdomsrådet for Tor Helge Forbord Slind

  • Anne Berit Hagen Auran velges som medlem av Samarbeidsutvalget Skatval Barnehage for Eli Arnstad

  • Peder Hoås velges som medlem av Forliksrådet for Tor Helge Forbord Slind

  • Oddvar Vigdenes velges som tredje vara til Eldrerådet for Eli Arnstad

  • Rolf Charles Berg velges som vara til fylkesmøtet i KS