Onsdag ettermiddag inviterte Acciona og Nye Veier til pressetreff for å informere om alle endringene som vil komme i kjøremønsteret på og rundt Svebergkrysset de nærmeste ukene.

- Vi vil gjerne informere godt og riktig om at vi må legge om kjøremønsteret på Sveberg. Arbeidet har pågått en stund, og de neste ukene, frem til begynnelsen av oktober, blir det ganske store endringer i kjøremønsteret. Så det vi oppfordrer folk til er å være årvåkne, kjører forsiktig og følger skiltingen, sier senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona, Frank Skaufel til Nea Radio.

Skaufel forteller videre at vakter vil komme ut for å ivareta sikkerheten til gående og syklende.

Tar hensyn til skolestarten

- Vi har jobbet mandag, tirsdag og onsdag denne uken, men torsdag og fredag tar vi fri så elevene og barnehagebarn skal slippe dette på oppstartsdagene. Fra neste uke skal vi fortsette arbeidet, men det blir plassert ut vakter og gjerder så nysgjerrige unger kan holde avstand, forklarer Skaufel.

Hør hele intervjuet med Frank Skaufel nederst i artikkelen.

Alvaro Gutierez de Rozas fra Acciona forklarer hvordan de forskjellige fasene vil foregå. Foto: Guro Storli Aune, Stjørdals-Nytt

Vær årvåken, ikke kjør på autopilot

Det blir veldig mange endringer, både på E6 og i lokaltrafikken, og det blir derfor viktig å være årvåken, følge skiltene og ikke kjøre på autopilot. De viktigste endringene i denne omgang blir:

- I slutten av august vil det bli kun en fil i hver retning rundt Svebergkrysset. - Påkjøringsrampen i retning sør stenges i forbindelse med dette, og erstattes av en ny midlertidig rundkjøring ved enden av Malviksenteret. - Påkjøringsrampen i retning nord stenges også i månedsskiftet september/oktober, så all påkjøring skjer via den nye rundkjøringen. Dette fordi de fremtidige rampene blir betydelig større enn dagens. - Bussholdeplassene vil flyttes til Svebergveien, ved innkjøringen til Malviksenteret. - Enkelte gang- og snarveier blir utilgjengelige, enten i korte perioder eller permanent. Her blir det ordnet fullgode alternativ for å ivareta mye trafikanter. - I tillegg vil det komme endringer i kjøremønster for lokaltrafikken, men med alle disse tilpasningene unngår de å stenge veier så lokalbefolkningen vil fortsatt kunne kjøre helt til egen eiendom.

Full informasjon om E6-utbyggingen finnes på nyeveier.no/ranheim-vaernes. Det er også laget en forenklet digital brosjyre som kan leses her.

Intervju med Frank Skaufel, serinorrådgiver og samfunnskontakt i Accenio