Leserbrev:

Manglende beredskap i Holtålen kommune

Det er med forskrekkelse at vi leser på Nea Radio`s nettsider at Holtålen kommune har sagt opp satellittelefonen som skal brukes i nødsituasjoner.

Også Statsforvalteren er overrasket over at kommunen har sagt opp telefonen, som anbefaler både nødnett og satellittelefon.

Vi har heldigvis vært forskånet for store og alvorlige hendelser i Holtålen, bortsett fra flommen i 2011.

En må likevel være forberedt på at noe kan skje og derfor ha gode beredskapsplaner som er kjent for alle involverte parter. Det er også en trygghet for innbyggerne at kommunen har god beredskap.

Det kan komme ny flom, ekstremvær, skred, dataangrep, trafikkulykke/ brann i Svøljatunnelen, bussulykke med mange skadde, for å nevne noe.

Satellittelefonen skal brukes når mobilnettet er nede og har med all beredskap i kommunen å gjøre. I vår kommune er flere steder uten mobildekning, som deler av Svølja.

10.000 kr årlig i utgifter til satellittelefon er en svært billig og god forsikring for at kommunen har et fungerende kommunikasjonssamband om uheldige hendelser skulle skje.

I avisinnlegget uttalte assisterende kommunedirektør at satellittelefonen ikke fungerte ved siste øvelse, og at de skal vurdere andre alternativer. Vi spør derfor hvilke andre alternativer som er aktuelle? Er det i det minste forsøkt å få satellittelefonen til å fungere, før beslutningen om å kvitte seg med den er tatt?

Vi er kjent med at saken ikke har vært politisk behandlet, og er noe forundret over at kommunedirektøren tør å ta slike beslutninger på egen hånd. Dette kan i verste fall gjelde liv og død!

Ålen 15.01.22

Ann Elisabeth Hansvold Torild Løvdal