Ledelsen i Air Leap sendte onsdag kveld ut en pressemelding der de forklarer hvorfor flyruten mellom Oslo og Røros har vært innstilt de siste dagene.

I meldingen skriver selskapet at Air Leap er et flyselskap og prioriterer derfor flysikkerheten for sine passasjerer.

I forbindelse med Covid 19-pandemien har det oppstått en annen hovedoppgave, for å beskytte passasjerene våre på en optimal måte mot å bli smittet av Covid 19.

Når du flyr med Air Leap, bør du alltid føle deg sikker om bord.

Som flyselskap opererer vi i en bransje hvis virksomhet er fullstendig regulert. Vi er pålagt å overholde EASAs (EU Aviation Safety Agency) omfattende regler for å opprettholde lisensoperasjoner.

13 håndbøker basert på EUs operative forskrifter er det som styrer våre forskjellige underaktiviteter i selskapet. Blant annet flyoperasjoner, teknisk, opplæring av piloter og kabinpersonale, stasjonsmanual og vedlikehold av flyene våre og så videre.

En av disse håndbøkene er Covid Response Manual (CRM). Det er en samling av regler fra EASA og nasjonale regler, svenske og norske. Hensikten er å gi generell veiledning til alle våre ansatte og spesifikke retningslinjer til fly- og kabinpersonalet, hvordan de skal forholde seg til C19 under tjeneste for å best beskytte passasjerene våre mot å bli smittet med C19. Vårt mannskap har derfor alltid tilgang til denne håndboken under flytjeneste.

Med dette som bakgrunn kan vi garantere at vi som selskap har mange års solid kompetanse til å tolke regelverk både på EU og nasjonalt nivå.

22. november kom mannskapet vårt til Norge for første gang for å starte flytrafikken, ettersom vi hadde leid det fra flyselskapet Sveaflyg / Lipican for en periode i løpet av sommeren.

Ved ankomst testet halvparten av mannskapet for C-19 på Gardermoen og resten på Røros dagen etter.

Deretter gikk de automatisk inn i Covid 19-karanteneforskriftene, noe som betydde at de ikke hadde karantene i arbeidstiden, men i såkalt fritidskarantene.

Dette betyr begrenset bevegelsesfrihet utenfor hotellet med et forbud mot å besøke offentlige fasiliteter. Det skal legges til at alt vårt mannskap selvfølgelig er testet med negative resultater.

Fra den første dagen i Norge har vi overholdt gjeldende C-19-regelverk. Vi har fått støtte for dette fra det norske helse- og omsorgsdepartementets tolkninger, som er kommunisert til oss via Samferdselsdepartementet.

Røros kommune har hatt en annen tolkning som i flere henseender har stridt mot helse- og omsorgsdepartementet, noe som er bemerkelsesverdig da de kontinuerlig har vært i stand til å ta del i tolkningene vi har mottatt.

28. november mottar Air Leap en e-post fra Røros Lensmanskontor om at vi er gjenstand for en politietterforskning på grunn av en rapport mottatt for brudd på karantenereglene.

Registrering ble gjort av Røros kommune der de hadde angivelig mottatt en bekymringsmelding fra Røros Hotel 19. november angående mannskapet vårt.

Men mannskapet vårt ankom Røros hotell for første gang på kvelden 23. november. Hvordan kunne de ha brutt karantenereglene 19. november?

Totalt sett er det to omstendigheter som førte til at vi valgte å stoppe flyturene.

- Vi var ikke enige med Røros kommune angående tolkningen av C-19-regelverket - Vi ble også politianmeldt på helt feil grunnlag.

Røros kommune har i dag under et møte med oss, etter 10 dagers samtale, kunngjort at de nå deler vår og Helsedepartementets tolkning av C-19 karanteneforskriften.

Air Leap har overholdt C19-regelverket og ønsket å ha en dialog med Røros kommune. Imidlertid har vi blitt møtt med en begrenset vilje til konstruktiv diskusjon og noen direkte feilaktige tolkninger.

Det varige minnet om denne hendelsen vil dessverre være preget av Røros kommunes manglende innsikt i C19-regelverket.

På Air Leap hersker ingen prestisje. Vi prioriterer alltid sikkerhet først og ser en saklig diskusjon som en forutsetning for sikker drift. Vi er - og vil alltid være - åpne for å endre våre synspunkter hvis det er en sannsynlig årsak til det.

Air Leap har bestemt at, til tross for den ubegrunnede politietterforskningen mot Air Leap, angående vårt mannskap som ifølge rapporten 19. november ville ha brutt karantene-reglene, til tross for at de tydeligvis var i Sverige på den tiden, starter lufttrafikken på nytt slik vi tror den er av stor sosial betydning for Røros og dens innbyggere.

Vi ønsker alle innbyggere i Røros hjertelig velkommen ombord på Air Leap. Pressemeldingen er underskrevet daglig leder i Air Leap, Jon Melkersson.

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sier i en kommentar at Røros kommune opprettholder anmeldelsen, så vil politietterforskningen vise hvordan dette forholder seg.