Eivind Reiten var olje- og energiminister da liberaliseringen av kraftmarkedet fant sted i 1990. Han mener at det var et riktig grep, som førte til både friere flyt og bedre utnyttelse av kraft.

– Det var både riktig og nødvendig. Liberaliseringen har ført til at vi har hatt blant de laveste kraftprisene i Europa i 30 år, uten at vi har måttet bygge ut mer kraft her hjemme, sier Reiten.

Det var på et senere tidspunkt at man også liberaliserte eksport og importport.

– Jeg mener at dette også var fornuftig. Vi har kunnet importert billig om natta og eksportert når prisene var høye. Det har tjent oss godt.

Europa har imidlertid forandret seg.

– Der er man i ferd med å legge om sitt kraftsystem i rasende fart. Det krever mye elektrisitet for å ta etter for kraft fra gass og kull. Samtidig stenger særlig Tyskland ned atomkraftverk gjennom politiske tiltak. Dermed er forutsetningene for den opprinnelige lovgivningen forandret.

I dag får Europa stadig mer kraft fra sol og vind. Dette gir ikke stabil og forutsigbar tilgang på energi.

– Nå er det grunn til å se på om en ikke bør ha visse begrensninger på eksport i år der vi har lave magasiner, ellers kan det gå for langt.

Den tidligere statsråden vil ikke foreslå konkrete løsninger.

– Dette er noe en bør ta seg tid tenke grundig gjennom. Men en kombinasjon av fyllingsgrad i magasinene og kraftprisutslag i Europa, er noe en kunne vurdere.

Han mener at dersom trenden med strømpriser vi ser nå fortsetter, vil det kunne være skadelig for næringsutviklingen i Norge.

– Husholdningene klarer staten å hjelpe. Det er mye vanskeligere med industrien. Av handelspolitiske og konkurranserettslige grunner kan ikke industrien motta støtte på lik linje med husholdninger, så her må vi se på andre mekanismer.

Lars Haltbrekken (SV) har forslått å danne et statlig selskap som kan kjøpe kraft på vegne av forbrukerne.

– Det er en vei å gå. Men jeg syntes ikke vi trenger flere statlige selskap for å få til en løsning, mener Reiten.

– Kraftsektoren er i det alt vesentlige eid av det offentlige i dag, og er en av våre mest regulerte sektorer.

Jeg tror vi greier oss med å gjennomføre et litt klokere handelsregime i regi av de statlige selskapene som allerede står for det.

Regjeringen skal sette ned en energikommisjonen.

– Det ser jeg som klokt. Denne kommisjonen må se på trafikkreglene for handelen. Det som skulle være utveksling har nå blitt ren eksport.