Hans Bull

Ønsket om å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde var den viktigste årsaken til at Forollhogna nasjonalpark ble opprettet for 20 år siden.

- Hensikten er å bevare området slikt det er, sikre et stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme, samt å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag, skriver nasjonalparkforvalter Hans Bull i sin "bursdagshilsen".

Forollhogna nasjonalpark ligger i et fredelig høyfjellsområde som strekker seg fra Berkåk i vest til Dalsbygda i øst, Ålen i nord og Tynset i sør. Nasjonalparken er omkranset av frodige seterdaler med artsrike kulturlandskap, som har status som landskapsvernområder.

Her finns frodige kulturlandskap, store myrområder, mange flotte fjellvann og variert vegetasjon. Forollhogna blir av mange kalt «den grønne nasjonalparken», som et resultat av aktiv utnyttelse av beiteressursene som har vært med å forme dette unike landskapet med helt spesielle natur- og kulturhistoriske verdier.

Lokal mat, aktive jordbruksbygder og seterliv er en viktig del av opplevelsene i området. Det er også mange som tar seg hit for å fiske eller jakte etter villrein eller ryper.

Gratulerer med de første 20 år, Forollhogna !

I dag har Norge 47 nasjonalparker.