Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) reagerer kraftig på klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) sitt utvalg som skal gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og komme med forslag til endringer.

Greni mener flere sider i denne debatten ikke er tatt med i utvalget. Hun savner blant annet representanter fra reiselivsnæringa, kommuner med utbygd løypenett, Snøscooterklubbenes Fellesråd og USS - Utmarkkommunenes Sammenslutning.

– I stedet er det tre representanter fra østlandskommuner som ikke har noe forhold til snøskuter, sier hun og går langt i å mene at dette er et bestillingsverk fra Rotevatn der utfallet er klart.

Vi har i flere dager forsøkt å få en kommentar fra klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn. Vi har forelagt Grenis bekymringer overfor statsrådens kontor, men vi har ikke fått respons på våre henvendelser. I en artikkel i Arbeidets Rett denne uken, der Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet også uttrykker misnøye med utvalget, svarer Rotevatn følgende på kritikken:

– Det er begrenset hvor store slike utvalg kan være og fremdeles jobbe effektivt. For å sikre at alle stemmer blir hørt, har vi organisert arbeidet med et utvalg med fagkompetanse, i tillegg til en referansegruppe der relevante interesser blir representert. Det vil inkludere både snøskuterklubber og miljø- og friluftsorganisasjoner.

Utvalget består av:

1. Førsteamanuensis UiO Jon Christian Fløysvik Nordrum, Drammen (leder) 2. Advokat Frode Andersen Innjord, Arendal 3. Dekan og professor NMBU Eva Irene Falleth, Oslo 4. Styreleder i Alta Turlag Ellen Johanne Kvalsvik, Alta 5. Ordførar Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa 6. Kommunaldirektør i Bodø kommune Odd Johan Henriksen, Fauske 7. Politisk nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen, Røros 8. Gårdbruker og tidligere leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Steinkjer

Regjeringen skriver på sine nettsider at mandatet fra regjeringen åpner for en bred gjennomgang av regelverket. Utvalget står fritt til å foreslå endringer i motorferdselloven eller en helt ny lov.

Utvalget skal legge vekt på å skape klare regler som er enklere å praktisere. Motorferdsellova sitt formål om "ut fra spiser samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen", jf. § 1, ligger fast.

Videre står det at utvalget har bred fagkompetanse innen utmarkforvaltning og juss. Videre har utvalget kommunal forankring fra betenker i landet som har mye erfaring med motorferdsel. Utvalget har også medlemmer som skal belyse interessene fra friluftsliv, samiske interesser, reindrift og grunneiere.

Arbeidet starter så snart som mulig og utredningen leveres innen 1. desember 2023.