- I tillegg er 12 turbiner strømsatt og testet, og produserer nå sine første kilowatt. Monteringskranene ble demontert i helga og transporteres nå ut av parken. Overtakelse og full igangsettelse er planlagt i månedsskifte november/desember, opplyses det videre på sidene.