Behovet for fosterhjem i Trøndelag øker. Bare i 2020 er nedgangen på over 23 prosent. Det sier rådgiver i Bufetat, Solvor Lilleøen og bekrefter at det i dag er over 80 barn i Midt-Norge som er uten fast fosterhjemsplass.

– Vi ser at det er ganske stor nedgang i folk som tar kontakt med oss. Det er jo en nasjonal trend og den har foregått over ganske mange år, men vi ser en markant nedgang i 2020, sier hun.

Lilleøen mener koronasituasjonen kan ha en del av skylden for at så få melder seg til tjeneste.

– Viruset i seg selv er nok ingen årsak, men vi tenker nok at pandemien og det den medfører har gjort sitt. En ting er at den gjorde noe med folks liv. Mange ble mer opptatt med seg og sitt. I tillegg gjorde det noe med den jobben forsterhjemstjenesten gjør. Vi er jo vant til å være ute, være synlige, være på møter og snakke om fosterhjemsarbeid og rekruttering. Plutselig så kunne vi ikke være noen steder og måtte ha hjemmekontor og begynne å tenke nytt.

Nødløsninger

En av de nye arenaene Bufetat har beveget seg inn på er sosiale medier. Lilleøen sier at dette har hjulpet en del, men trenden viser at nedgangen fortsetter også i år.

– Også i 2021 er det nedgang i antall folk som tar kontakt med oss - det er færre som ønsker å bli fosterforeldre, sier hun og mener den kommunale barneverntjenesten har jobbet godt denne perioden med plassering hos slektninger og i nettverkene til barna.

– I vår region, Trøndelag og Møre og Romsdal så er det noen og åtti unger som mangler fosterhjem i dag. De er ivaretatt. Noen er fortsatt hjemme og noen er plassert midlertidig et sted.

Hun mener dette ikke er gode løsninger på lang sikt.

– Det er jo barn det er snakk om og de bør ikke bo på midlertidige plasser over lengre tid. De bør få komme dit de skal bo og få lov å starte livet sitt der.

Ingen krise, men...

Selv om over 80 barn i Midt-Norge i dag står uten fosterhjemsplass, så vil ikke Solvor Lilleøen blåse opp situasjonen for mye.

– Jeg vil ikke kalle det krise, men det er bekymringsfult at så mange barn må vente så lenge, og det er bekymringsfult at det jevnt over er nedgang i antall folk som tar kontakt med oss. Vi blir jo bekymret for hvordan det blir framover, sier hun.

Lilleøen sier hun vet at mange familier er positive til å ha et barn til boende hjemme hos seg.

– Men de tar ikke kontakt med oss og det er det som er utfordringen. Vi når ikke ut til folk slik at vi kan få pratet med dem og på den måten få flere familier inn på kurs, sier hun.

På bufetat sine nettsider står det at på landsbasis er det over 200 barn som mangler fast barnehjemsplasser i dag.

– Vi tror mange flere kunne blitt et fosterhjem, om de hadde diskutert det hjemme. Derfor stiller vi nå «Tusen spørsmål til de tusen hjem», der målet er å få igang samtaler om fosterhjem over hele landet, står det på nettsidene.

Hør hele radiointervjuet med Solvor Lilleøen, der hun blant annet snakker om hva som kreves og ønskes av en fosterhjemsfamilie, her: