Inntektene fra TV-aksjonen i år går til Plan International Norge og arbeidet mot barneekteskap. "Barn ikke brud" er tema for aksjonen.

TV-aksjons-kafé på PMF

I Selbu blir det som på Røros også bøssebæring i år. Blandakoret "Selbuklang" overtar bøssebæringa på Selbustrand når PMF i år i stedet satser på TV-aksjons-kafé på skolen.

- Vi skal bake, servere kaffe og kaker, og alle inntekter går til TV-aksjonen. Det sier leder i elevrådet ved Peder Morset folkehøgskole, Guro Standal Vesterhus til Nea Radio.

- TV-aksjons-kaféen får også besøk fra Selbu kulturskole søndag formiddag, forteller Vesterhus. - Dessuten har elevrådet oppfordret elever og ansatte til å samle inn tomflasker, pante dem på butikken og gi panten til TV-aksjonen.

Fylkeslederen på besøk

Onsdag var TV-aksjonen på besøk i Selbu. Hele morgensamlinga var viet årets aksjon, og her orienterte fylkesaksjonsleder Monica Mollan Hansen om årets aksjon og om Plan.

FYLKESAKSJONSLEDER Monica Mollan Hansen besøkte både Selbu, Stjørdal og Steinkjer onsdag. - Nå gjelder det å mobilisere fram til søndag, sier en engasjert aksjonsleder. Foto: Andreas Reitan

- Med årets TV-aksjon skal vi bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi nå ut til mer enn tre millioner mennesker - fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres og lokalsamfunnene de bor i - og sørge for en endring i livene deres, sa Monica Mollan Hansen.

Hun møtte også elevrådet og fikk orientering om søndagens kafé-initiativ. - Dette blir kjempebra, sa en imponert fylkesleder.

Monica Mollan Hansen besøkte onsdag også Stjørdal og Steinkjer.

PMF sin morgensamling onsdag var viet TV-aksjonen. Elevrådet flankert av Monica Mollan Vesterhus (t.v.) samt leder i kommunekomiteen i Selbu, ordfører Ole Morten Balstad og rektor ved PMF, Tove Børø (t.h.) Foto: Andreas Reitan

FAU tar tak i Tydal

I Tydal er det FAU, Foreldrerådets arbeidsutvalg, ved Tydal barne- og ungdomsskole som organiserer bøssebæringa.

- Vi starter klokka 16 og håper å bli godt tatt imot, sier Torhild Gullbrekken Aas i kommunekomiteen i Tydal.