Kort oppsummert

  • Formannskapet i Røros vurderer å stenge Glåmos skole for å innfri lærernormen.

  • Ordfører Isak Veierud Busch sier stenging er nødvendig for å sikre god skolehverdag for alle elever.

  • Per Arne Gjelsvik (V) kritiserer planene og fremhever grendeskolens betydning for lokalsamfunnet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Nok en gang er Glåmos skole under lupen.

Formannskapet i Røros vedtok i forrige uke å vurdere resursbruken i kommunen. Stenging av Glåmos skole er et av tiltakene som skal vurderes.

Skolen, som er en såkalt fådelt skole og har elever fra første til syvende trinn, ligger 10 minutter unna Røros skole.

Ordfører Isak Veierud Busch sier at de i 2024 bryter lærernormen med dagens løsning.

Han mener det ikke er mulig å finne resurser til lovlig drift innenfor tilgjengelige rammer.

– Dette handler ikke i utgangspunktet om å spare penger, men vi er nødt til å se på muligheter for å innfri lærernormen ved Røros skole for å sikre en god skolehverdag for alle elevene, sier han.

Det er to grendeskoler i Røros kommune og ordføreren sier at den andre, som ligger i Brekken, ikke er en sak denne gangen.

Hør intervju med ordføreren her:

Når det nye skoleåret starter opp igjen i august, vil 20 elever gå ved Glåmos skole. Prognoser viser at dette tallet raskt synker til under 20 elever.

Likevel vil ikke alle lokalpolitikerne i Røros gå videre med planene om å vurdere å legge ned skolen.

Per Arne Gjelsvik (V) er varamedlem i formannskapet og deltok på møtet der denne saken ble behandlet.

Han mener det er flere momenter som taler for at skolen på Glåmos bør forbli som i dag.

Glåmos skole Foto: Andreas Reitan

– Jeg er egentlig litt overrasket og skuffet over Arbeiderpartiet i denne saken. Vi gjorde et felles vedtak for fire år siden om å sikre drift ved grendeskolene - altså skolene i Glåmos og Brekken, frem til 2027, slik at folk kunne planlegge og innrette livene sine etter det.

Han synes det er vanskelig å gå bort fra løftet de ga den gang.

Gjeldsvik mener grendeskolene er gode skoler. Han er ikke udelt enig i at Røros bryter loven i forhold til lærernormen.

– På grendeskolene er lærerdekningen veldig god i forhold til lærernorm. Den er akkurat tilstrekkelig ved Røros skole nå, og blir, slik jeg forstår det, for knapp i forhold til regelverket fra høsten av.

Gjeldsvik vil nå høre hva innbyggerne i bygda ønsker med skolen.

– Vi må høre hvilke argumenter de har for skolen sin og hvordan de ser på situasjonen fremover. Da tenker jeg på både foreldreutvalg og befolkningen ellers.

Hør intervju med Per-Arne Gjelsvik her: