Mandag morgen inviterte Nav til frokostkonferanse i splitter nye lokaler i Stjørdal. Med seg på laget hadde de Næringsforeningen i Værnesregionen og arbeids- og inkluderingsbedriften Fides.

Har flere eksempler

Overskriften for konferansen var: «Sammen skaper vi arbeidsplasser for flere».

I salen satt representanter fra det private næringslivet, politikere, kommunedirektører og deltakere fra andre tiltaksbedrifter i regionen.

På scenen sto blant andre journalist i Adresseavisen, Sæba Bajoghil, som snakket om integrering, mangfold og kultur. Ingvill Kvernmo, tidligere kommunedirektør under sammenslåingen av Orkland kommune og nå direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad.

– Dette gjør vi fordi vi vet bedriftene har behov for arbeidskraft, og med litt tilrettelegging kan vi være med å bidra til at bedriftene får dekket rekrutteringsbehovet sitt, sier leder for Nav Værnes, Merethe Storødegård.

– Vi skal løse disse samfunnsutfordringene sammen, og vi har flere eksempler fra vår region på at det faktisk er mulig å rekruttere på denne måten.

Lojale ansatte

En av disse bedriftene, som flere ganger har lyktes i å rekruttere ansatte fra de som står utenfor arbeidslivet, er Kiwi ved Mindes hus i Stjørdal.

Butikksjef, Sonja Helen Moen, mener alle har noe å bidra med så lenge de får muliugheten.

– Jeg tør å satse på alle uavhengig av bakgrunn og bagasje, sier Moen.

– Tilbake får jeg lojale ansatte. Jeg har ansatt flere og erfaringen min er at de blir lenge.

Hør hele intervjuet med Merethe Storødegård og Sonja Helen Moen her: