13 elever med særskilte behov innenfor autismespekteret får undervisningen sin ved Tonstad Skole på Tiller i Trondheim. Tilbudet er byomfattende, som innebærer at hit kommer elever med slike behov fra hele kommunen

Kummerlige forhold

Forholdene på denne avdelingen beskrives som uholdbar. Elever og ansatte oppholder seg i brakker, som har stått slik i 20 år.

Det er kaldt om vinteren og for varmt om sommeren, og det er dårlig ventilasjon. Bygningen framstår som slitt og de ansatte som jobber her har lite tilgang til arbeidsplasser.

Rominndelingen er også lite egnet, med en lang korridor og lite plass til arbeidsrom.

– Vi i administrasjonen har vist til at skolen er overmoden for forbedringer, bekrefter Lasse Arntsen, som er kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

– Den vurderingen står jeg fortsatt ved, fortsetter han.

Lite egnet rominndeling. Med en lang korridor, og lite plass til arbeidsrom. Foto: Karin Jegtvik

Men kritikken gjelder ikke kun autisme-avdelingen. Skolen, som består av både barne- og ungdomsskole, er sprengt med tanke på plass. 5. og 6. klasse ved skolen har flytta ut fra hovedbygget og inn i brakker på utsida.

Har startet underskriftskampanje

Det er også stor mangel på spesialrom, som for eksempel kunst- og håndverk-sal, musikkrom, naturfagsal og bibliotek.

Foreldre har startet en underskriftkampanje for å få politikerne på banen. De ønsker at noe gjøres med kapasiteten ved skolen. Foto: Karin Jegtvik

Mandag ble det kjent at foreldre til barn som skal starte i første klasse ved Tonstad skole, er bekymra for at barna ikke får den skolegangen de har krav på. Skolen har for mange elever totalt og kapasiteten er rett og slett sprengt.

Flere foreldre har startet en underskriftskampanje for å få politkerne i Trondheim på banen. Målet er at de skal gjøre noe med kapasiteten ved skolen.

To av foreldrene, Magnus Gule og Therese Oterhals, forteller om bakgrunnen for at de nå ber politikerne om å gripe inn.

– Tilstanden på skolen er noe vi har lest om i avisene i mange år, og vi trodde det skulle komme på plass bedre løsninger til våre barn skulle starte på skolen. Det har det ikke gjort, så dette har vi lyst til å gjøre noe med, sier Therese Oterhals.

Therese Oterhals og Magnus Gule er foreldre ved Tonstad skole, som har startet underskriftskampanje. Foto: Privat

Opp til det nye bystyret

Etter at saken sto på trykk i Adresseavisen mandag, har en del flere signert underskriftskampanjen.

– Mange har historier som underbygger saken vår, og noen sier at dette har vært et problem helt siden 80-tallet, sier Magnus Gule.

– De har allerede tatt det meste av spesialrom, så det neste blir at de tar gymsalen, frykter han.

Kommunaldirektør Arntsen mener det er bra at foreldrene engasjerer seg.

– Foreldreengasjement er alltid positivt. Vi skjønner bekymringen og vi skjønner engasjementet, sier han.

– Det enkle svaret på hvordan det har blitt slik er politiske prioriteringer. Til høsten vil kommunedirektøren komme med forslag til et nytt budsjett, og så er det opp til det nye bystyret hva som bør prioriteres, avslutter Arntsen.

Hør intervjuene med kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning, Lasse Arntsen, og foreldre ved Tonstad skole, Magnus Gule og Therese Oterhals, her: