På tirsdagens årsmøte i Røros SV ble Christian Elgaaen (27) valgt til lokallagets nye leder. Med seg i styret får han Torfinn Rohde, Berit Konstad Graftås, Thorleif Thorsen og Marianne Moseng Breigutu.

Elgaaen sitter i kommunestyret i Røros og er også medlem i fylkesstyret i Sør-Trøndelag SV.

Aktivt år

Årsmeldingen viser at Røros SV har hatt et aktivt år preget av valgkamp. Partiet gjennomførte en god valgkamp med forskjellige aktiviteter. Valgresultatet ble på 12,8 % og det resulterte i fire mandater i kommunestyret, samt at SV fikk varaordføreren. Dette sa årsmøtet seg svært godt fornøyd med, og medlemmer og listekandidater som bidro på ulikt vis i valgkampen fikk honnør for jobben som ble gjort.

Årsmøtet diskuterte saker som Røros SV bør markere seg på videre i 2016, og blant annet boligpolitikk, klima/miljø, næringsutvikling og tilflytting ble trukket fram. Én av partiets fremste valgkampsaker ble understreket som fortsatt viktig: God økonomisk styring av Røros kommune, samtidig som man opprettholder gode velferdstilbud.