Hilde Bergebakken har arbeidet i Destinasjon Røros siden 2009 - de siste årene som utviklingssjef. Nå har hun snart sin siste arbeidsdag i destinasjonen, men har allerede fått jobbtilbud.

Før påske ble det kjent at Destinasjon Røros nedbemanner med to stillinger, og utviklingssjef Hilde Bergebakken er en av de to som nå blir uten arbeid. Styret ønsker å sette inn flere tiltak for å spisse driften mot kjerneoppgavene markedsføring og vertskap.

- Jeg er ikke bitter, men har forståelse for avgjørelsen. Jeg hadde likevel håpet jeg kunne være med på å drive med utvikling i destinasjonen videre. Det er feil at styret velger bort fokus på utvikling i destinasjonsselskapet, sier Hilde Bergebakken: