Leder av Gåebrien sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt), Unni Fjellheim, sier det er bare tragisk at 46 reinsdyr lørdag ble påkjørt og drept av toget. - Likevel er dette noe vi må regne med når vi driver med dyr i utmarka, sier hun.

Reineierne er nå inne i en hektisk periode med mye slakting og reparering av slaktegjerder.

- Vi er nødt til å prioritere hvor vi skal være i denne perioden på året, sier Fjellheim.

- Som reineier er vi nødt til å tåle slike hendelser. Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt tid og folk til å gjete reinen ved alle overganger og åpninger i sperregjerdet. Men både fotturister, jegere og andre lar være å lukke grinder og andre åpninger etter seg. Det er kommet snø i fjellet, og reinen trekker ned til lavere strøk. Når veien også er saltet, blir det enda mer attraktivt for reinen å være der, sier hun.

Mellom Harborg og Nesvollen er det et naturlig trekkområde for reinen. Det ble i 2015 satt opp et 12 km langt sperregjerde for å skille tamreinen i distriktet og villreinen i Forolhogna.

- Nå er det vanskelig å flytte på reinen. Vi kommer ikke fram i terrenget med verken skuter eller sykkel, og selv om vi var klar over at reinen var i området, er det vanskelig å få den vekk før snøen har lagt seg til skuterkjøring. Når snøen legger seg, vil gjetestrekningene bli lagt opp fra bilveien og ut i terrenget, sier Fjellheim.

Tekst og foto: Elin Viken