Årets andre arrangementsforum gjennomføres på Røros onsdag 19. oktober. - Målet er at alle skal lære noe, både av oss som arrangerer og hverandre.

Arrangementsforum arrangeres for andre gang i år, i regi av Eirik Bækken og Arrangementsnettverket, for aktører innenfor alle typer arrangement.

- Programmet for dette forumet er spisset for å treffe de behov og ønsker vi innhentet under første forum i mai. Forumet handler om konkrete problemstillinger og løsninger som er viktig for de som jobber med arrangement i regionen.

Det første forumet ble avholdt i mai på Tynset, under Spekematfestivalen. Det ble da gjort en liten undersøkelse for å kartlegge hvilke utfordringer de enkelte opplevde med sine arrangement, og hva man ønsket å få ut av forumet. Enkelte av disse problemstillingene var knyttet til helt konkrete ønsker om kompetanseheving.

Vi har nå til neste forum forberedt et par veldig konkrete foredrag, ett vedrørende fordeler og ulemper med ulike betalingssystemer og ett på digitale prosjektstyringsverktøy. Andre utfordringer blant deltakerne i forumet handlet om større ting rundt problemer med å skaffe person til riktig jobb, mye knyttet til at man ofte har små stillinger. Her håper vi at man over tid klarer man å samle flere slike stillinger, og bygge sterke fagmiljøer på tvers av de ulike arrangementene med overlappende fagområder.

Forumet er åpent for alle med et ønske om et lite kompetanseløft innenfor betalingsløsninger og digitale prosjektstyringsverktøy, i tillegg til å stifte bekjentskaper innenfor felles fagområder. Forumet er naturligvis lagt til Verket, og ferdig i tide til at man rekker å få med eliteseriekampen i håndball som spilles samme kveld.

Interesserte kan ta kontakt med Eirik Bækken for informasjon og påmelding, skriver Bækken i en pressemelding.