Tydal skisenter leverer inn oppbudsbegjæring. Det ble klart på siste styremøte. - Vi har prøvd å komme i kontakt med Tydal kommune for å se på eventuelle løsninger, enten i form av at kommunen overtar lånet i Selbu sparebank, kjøper grunnen eller at kommunen overtar aksjeselskapet for et ubetydelig beløp, men det gikk ikke, så nå er det siste alternativet dessverre en realitet sier styreleder Jostein Hagen:

Fungerende ordfører i Tydal, Børge Hansen synes denne situasjonen er beklagelig, og kan ikke love noen ny behandling i kommunestyret på torsdag.