Christian Elgaaen, som er varaordfører i Røros kommune, mener en god offentlig helsetjeneste utgjør noe av det viktigste i velferdsstaten. Det holdt han innlegg om på SVs landsmøte lørdag formiddag.

Viktig å bevare sykehuset

– Vi må hegne om og utvikle den offentlige helsetjenesten. Hvis ikke blir presset for å ha private løsninger enda større. Det vil gi større forskjeller i samfunnet, sa han i innlegget.

Han snakket også om desentraliserte spesialisthelsetjenester.

Røros sykehus som en avdeling under St. Olavs hospital, som har en interkommunal intermediæravdeling hvor det foregår dagkirurgi og polikliniske undersøkelser.

– Mange fra Røros-regionen slipper på grunn av sykehuset å bruke en hel dag på å reise til Trondheim for en kort undersøkelse. Leger går i turnus mellom St. Olav og Røros, så faglig er dette på topp nivå, sier Elgaaen.

Godt samarbeid

Han mener at samarbeidet mellom kommune og sykehus er nært og godt på mange nivåer, og antallet lokale arbeidsplasser er stort.

– Som varaordfører er jeg veldig opptatt av å sikre og utvikle Røros sykehus, og jeg mener denne modellen å organisere deler av helsetjenestene på er en veldig god og framtidsretta helse- og distriktspolitikk, avslutter Elgaaen.

Les også: Haltbrekken tapte nestlederduellen

– Må stoppe hetsen

I tillegg trakk Elgaaen fram utfordringene med hets og trakassering av den samiske befolkningen.

– Hets mot samer er et enormt problem for enkeltpersoner, for den samiske befolkningen og for hele samfunnet. Rasisme og diskriminering mot urfolk skal motarbeides, og vi vil kjempe for respekt for urfolksrettigheter både internasjonalt og nasjonalt, står det i forslaget til prinsipprogram., sa Elgåen fra talerstolen på Landsmøtet.

– Som varaordfører og folkevalgt kjenner jeg på et stort ansvar for å si ifra om at vi ikke skal akseptere ufine kommentarer, hatprat og hets mot samer. Ikke i min kommune. Ikke i noen kommuner. Vi må stoppe hetsen og si ja til mangfoldet, avslutter han.