Forrige helg deltok Silje Bekkos Dahl, nyvalgt leder for Røros og Holtålen Unge Høyre på Unge Høyres Landsmøte som en del av Sør-Trøndelag delegasjonen.

Silje var en av 17 som fikk lov til å representere Sør- Trøndelag og hun holdt et innlegg om hvor viktig elektrifisering av Røros- og Solørbanen er.

I innlegget snakket hun om at elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil skape arbeidsplasser og sysselsetting i distriktene, og at det er en miljøgevinst. Hun oppfordret samtidig ungdomsorganisasjonen til å jobbe for denne saken, fordi det er viktig med fremtidsrettet og miljøvennlig transport i Norge.

Neste tirsdag er Silje sommergjest i Nea Radios formiddagssending fra klokken 9.03