Sakliste:

Saksnr. Tittel

51/22 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET FØRSTE HALVÅR 2022

52/22 HØRINGSSVAR OG ENDELIG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

53/22 FV30 STØREN - RØROS

54/22 VETERANPLAN

55/22 REVIDERING VEDTEKTER FOR RØROS KOMMUNES NÆRINGSFOND

56/22 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

57/22 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 58/22 SKJENKEBEVILLING - GRILLHUSET HÅNDVERK