Det går mot ja til bompengepakke også i Holtålen kommune - i alle fall om kommunedirektørens innstilling blir vedtatt.

På fredag skal formannskapet diskutere saken om utbedring finansiert ved hjelp av bompenger på veien mellom Støren og Røros, og kommunedirektørens innstilling er unisont med vedtaket kommunestyret i Røros gjorde for et par uker siden.

Det vil si fire bompunkter på strekningen. Et av disse i Svølgja.

Se hele innstillingen her.

Mandag utdypet kommunedirektør Marius Jermstad sin innstilling, på Nea Radio.

Hør innslaget her: