God søvn er viktig for helsa vår, men mange sliter med å sove riktig og nok.

For noen kan dette være et forbigående problem, mens andre kan oppleve søvnproblemer til stadighet.

Ved langvarige søvnproblemer kan være vanskeligere å finne årsaken, men eksperter sier at søvnforstyrrelser forekommer oftere i perioder med mye stress, personlige problemer og bekymringer.

Andre årsaker kan være angst, depresjon, stoffskiftesykdom og smertetilstander.

I Selbu skal det nå arrangeres Sov-Godt-Kurs for de som sliter jevnlig med søvnen og som ønsker å gjøre noe med det.

Det sier fysioterapeut Ingrid Melgård Tanem fra Frisklivssentralen Værnesregionen.

Hun sier at en av tre voksne jevnlig sliter med søvnproblemer. Nå oppfordrer hun folk i regionen som plages med dette å melde seg på kurs. Første kurskveld er 14. mai.

Hør intervju med Ingrid Melgård Tanem her: