Føreren av motorsykkelen er bekreftet omkommet av helse på stedet.  Det er ikke gjort sikker identifikasjon av avdøde, og pårørende er ikke varslet. Den avdøde er en mann.

Politiet meldte selv fra om ulykken ca. kl. 12:45 mandag 13. mai. Politiet har iverksatt etterforskning og politiets kriminalteknikere jobber på stedet.

På grunn av motorsyklistens trafikale adferd, ble politiet oppmerksomme på føreren i forkant av ulykken. Derfor er spesialenheten for politisaker rutinemessig varslet om hendelsen, og det blir opp til Spesialenheten å vurdere forløpet til ulykken, heter det i en pressemelding fra politiet.