– Holtålen kommune fått med seg flere offentlige etater på et tverrfaglig prosjekt, for en systematisk kartlegging av et området i Ålen som har vist seg særlig utsatt for spesielt regnflom, slik man opplevde to ganger i fjor sommer.

Det sier enhetsleder for kultur, plan og utvikling i Holtålen kommune, Olve Morken.

BaneNOR , NVE, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag deltar alle i prosjektet

Prosjektets mål er å finne fram til fremtidsrettede tiltak for å unngå flomskader på infrastruktur, bebyggelse og utsatte arealer.

Hør intervju med Olve Morken og plansjef i Holtålen kommune, Petter Almås, her: