I samarbeid med Nye Veier er den spanske totalentreprenøren Acciona Construction i full gang med anleggsfasen for strekket E6 mellom Ranheim og Værnes.

Sprenger fem meter i gangen

Veistrekningen er på 23 kilometer og skal utbedres til firefelts motorvei med doble tunnelløp. Eksisterende tunnelløp skal renoveres og sikkerheten skal bedres. Strekningen er planlagt ferdig i løpet av fem år, ifølge nettsiden Nabovarsling.no.

- Acciona er vår leverandør til det arbeidet som skal gjøres, sier Grim Rønsberg i Nye veier.

- Vi har fått i oppdrag å bygge en ny motorvei så gunstig vi kan og med så få ulemper som vi kan, sier Sondre Lyngholm, kommunikasjonsrådgiver i Acciona.

Det sprenges fem meter i gangen, men det er flere sprengninger om dagen.

- Vi skal sprenge på en trygg måte, så vi kan ikke sprenge mer enn det i gangen, sier Lyngholm.

- I Helltunnelen sprenger vi i begge retninger. I de andre tunnelene sprenger vi i hver sin retning.

Spør om miljø

Det jobbes fra begge retninger samtidig. I nordgående retning er det sprengt 750 meter inn og i sørgående retning er det sprengt 550 meter.

- Så det er ennå en stund til vi ser lyset i enden av tunnelen, sier Lyngholm.

- Hva er de mest spesielle spørsmålene du har fått i innboksen?

- Vi får en del spørsmål som handler om miljø. Spørsmål som går på om vi skal bruke mye glass på fasaden av hensyn til fugler, blant annet, sier han.

- Jeg får en del henvendelser med både ris og ros, fortsetter Lyngholm.

Kun én samarbeidspartner

Mens det sprenges blir tunnelen som ikke skal fikses stengt. Årsaken til det er sikkerheten.

- Vi må være sikker på at det ikke forekommer noen skade på det tunnelløpet som er der i dag, sier Lyngholm.

- Må dere på befaring når dere er ferdige?

- Det stemmer. Helltunnelen er stengt lengre enn de andre tunnelene, fordi det tar lengre tid å kjøre gjennom den for å sikre, sier Lyngholm.

Mediene har i det siste skrevet mye om at Nye Veier er i stand til å bygge veier billigere enn andre. Mye av grunnen til det er fordi Nye veier har valgt kun én samarbeidspartner.

- Så har vi brukt et drøyt år på det vi kaller en samhandlingsfase der vi går inn for å optimalisere prosjektet, forklarer Rønsberg i Nye veier.

- I mer tradisjonell veibygging har man gått inn som en byggherre og så har man valgt en rådgiver. Det er ikke nødvendigvis måten å bygge en vei raskest på.

Tenker trafikksikkerhet

Nye Veier er et statlig eid aksjeselskap. De har oppdrag i hele landet. Oppdragene får de fra staten ved at Stortinget gir et mandat til å gjennomføre den politikken de vil ha gjennomført.

Rønsberg sier det viktigste er at veien blir så sikker som mulig.

- Vårt mantra er mer trafikksikker vei for pengene, så vi gjør aldri noen valg som gjør veiene så billig at vi går på kompromiss med trafikksikkerhet, understreker han.

Når tunnelen står ferdig i 2025-2026 blir det to felt i hver retning. Fartsgrensen på strekning blir satt til 110 kilometer i timen.

- Storparten av den nye strekningen skal stå ferdig i 2025, men vi skal ha delåpninger underveis. Folk kan forhåpentligvis kjøre mellom Ranheim og Storsand tidlig i 2024. Deretter skal strekningen fra Storsand til Hommelvik stå ferdig en gang mellom 2024 og 2025.

- Vi åpner veiene så fort vi blir ferdige. Vi håper på noen gavepakker underveis, slik at folk skal kunne kjøre på nye E6 før 2025-2026, forteller Grim Rønsberg i Nye Veier.