Det er lenge til småviltjakta 2018 starter i Selbu fjellstyres jaktfelt, men fjellstyret ser seg allerede nå nødt til å gå ut med info foran høstjakta.

-Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det en har mulighet til å innvilge, sier Unni Killi, sekretær i Selbu fjellstyre.

Søknaden er størst for jakt med hund fra 10. til 16. september. Det gjelder både innenbygds og utenbygds jegere.

Selbu fjellstyre valgte i 2016 å redusere kvoten på jaktkort med 100 stykker.

- Dermed var det mange av våre trofaste utenbygds jegere gjennom mange år som den høsten sto uten tilbud om jakt hos oss. Det ble også innført første og andre periode for innenbygds jegere fra 2016. Nytt var også at første periode ikke hadde tilgang til jakt fra 17. til 24. september. Da er det bare de med jaktkort for andre periode som har tilgang til å jakte i Roltdalen statsallmenning. Alt dette er gjort for å forsøke å fordele jakttrykket og sikre at vi har ryper også i framtida, sier Unni Killi.

Ingen endringer for 2018

Selbu fjellstyre har ikke gjort endringer i antall tilgjengelig jaktkort for småviltjakta 2018.

Innenbygds jegere vil ha den fordelen at de alltid vil få tilbud om jaktkort hos Selbu fjellstyre, enten første eller andre periode. Selbu fjellstyre tilbyr også innenbygds jegere jaktkort til en lavere pris. Når det gjelder utenbygds jegere, vil mange også i år få avslag på søknadene sine.

Selbu Fjellstyre jobber nå med å sende ut svar til samtlige søkere innen utgangen av mars måned.

- Så får en bare håpe på gode forhold for rypa i vår og sommer, sier Unni Killi, sekretær i Selbu fjellstyre.