I løpet av fredagens kontroll kjørte 43 tunge kjøretøy inn på kontrollområdet. Åtte av disse ble nøye kontrollert, og det ble tilsammen utstedt to gebyr.

Det ene gebyret gjaldt overlast på en mobilkran som var hele 6,2 tonn for tung.

En mobilkran kan kjøre på et begrenset veinett. Det vil da være utstedt dispensasjon på blant annet akselvekter og totalvekter i henhold til gitte veistrekninger. Denne var overlastet på en boggieaksel (boggieaksel er 2 aksler innenfor en gitt avstand).

Dette medførte at bedriften som eier mobilkranen endte opp med et gebyr på 37 000,-