I forbindelse med forsvarets utdanningsreform, er et av alternativene for utdanning av befal, en felles befalsskole for hele landet. I den forbindelse har Stjørdal, Trondheim og Ørland kommune gått sammen med Nord- og Sør-Trøndelag fylke for å se på mulighetene for å legge en slik utdanningsinstitusjon til Værnes.

– Vi mener vi har gode muligheter for å oppnå dette, sier ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes.

– Vi har fått signaler om at forsvaret ser verdien av å legge en slik etablering til en operativ base.

Saken fortsetter under lydklippet

Omfattende

Samarbeidspartnerne har brukt i underkant av to uker på å arbeide fram presentasjonen.

– Dette er noe som har gått fort, sier Vigdenes. Ordfører i Ørland, Tom Myrvold, sier at erfaringen fra forsvarets etableringer på Ørland, har kommet godt med.

– Vi i Ørland er overbeviste om at det som er bra for Værnes, det er også bra for Ørland. Jeg er ordfører for en kommune som er gjenstand for en betydelig utvikling og utbygging også fra forsvarets side i dag, så vi vet litt om hva som er viktig når det gjelder å legge tilrette for de mulighetene som ligger i nyetableringer på en best mulig måte. Forsvare har som mål å spare 32 mrd og vi er overbeviste om at de kvalitetene Værnes har som garnison, er en kostoptimal løsning som vil være med å realisere det målet forsvaret har satt.

Luftforsvaret etablerer

Det er allerede kjent at luftforsvaret skal etablere skole på Værnes.

– Vi tror at de investeringene som allerede er vedtatt gjort på Værnes, vil kunne være besparende når det gjelder å eventuelt etablere en befalsskole. Befalsskolen er da noe som kommer i tillegg til luftforsvarets skole, sier Ivar Vigdenes.

Synergieffekter

Dersom befalsskolen blir en realitet, vil det til en hver tid være stasjonert mellom 500 og 1000 elever på Værnes.

– Antallet kommer litt an på hvilken utdanningsløsning man bestemmer seg for, men det vil uten tvil ble en betydelig større forsvarsaktivitet ved garnisonen, mener Vigdenes.

– Det å få på plass en etablering som dette, vil ha svært mye å si både for Stjørdal og for hele regionen, mener Jan Inge Kaspersen (AP), som representerte fylkeskommunene under pressemøtet. Slike etableringer får store ringvirkninger langt utover selve lokaliteten, så dette er et viktig prosjekt også for næringslivet i Trønelagsregionen, mener han.

Allerede i september vil det kunne være klart om den eventuelle nye befalsskolen legges til Værnes.