– Røros er i ferd med å bli en død ferieby, sier varaordfører Bjørn Salvesen til avisa Fjell Ljom.

I dag står det 138 tomme boliger i sentrum. Salvesen vil fjerne unntaket fra boplikt ved arv og påpeker problemet ved alle ulovlige feriehus der folk sier de bor i huset uten at det blir undersøkt nærmere.

Salvesen, som selv bor i Røros sentrum, sier til Nea Radio at målet er å kunne hilse på naboen også på tirsdager.

Hør intervju med Salvesen her: