I innstillinga til statsbudsjettet for AP/SV/SP har Trond Giske (AP) fått inn følgende om Norsk Radio- og Fjernsynsmusem og museet i Selbu sin framtid:

- Disse medlemmer viser til arbeidet for å sikre driften av Norsk radio og fjernsynsmuseum i Selbu, og at en enstemmig kulturkomité i Innst. 332 S (2016–2017) om «Eit moderne og framtidsretta NRK – Finansiering og innhaldsplikter» sa at:

«Komiteen viser til det viktige arbeidet Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum gjør for å sikre vår felles mediehistorie. Komiteen viser til at det gjøres et arbeid for å etablere en stiftelse og innlede et samarbeid med NRK for videre utvikling av museet. Komiteen stiller seg positive til dette arbeidet.»

Disse medlemmer konstaterer at arbeidet med å sikre den fremtidige driften fortsatt ikke er i mål, og ber departementet i dialog med NRK se på mulighetene for å ta vare på den viktige kulturarven som museet ivaretar.

Begeistret politiker

– Det er jo en fantastisk samling og en stor opplevelse å besøke museet, sier stortingsrepresentant Trond Giske, når vi spør ham hvorfor Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum fortjener å komme inn i statsbudsjettets rammer.

Han beundrer den jobben som er lagt med av eierne, men sier det er viktig for fremtiden at samlingen blir tatt vare på.

– Arbeidsiveren og entusiasmen er ikke evigvarende. Derfor skrev vi inn fra Arbeiderpartiets side i budsjettinnstillingen til kulturdepartementet at de må få med NRK og museet selv til å finne en måte å finansiere dette på slik at det blir sikret for fremtiden.

Regjeringsskifte

Foreløpig står trioen AP/SV og SP alene om å ville kjøre denne prosessen, men Giske har tro på at om det blir regjeringsskifte neste høst, så vil forslaget bli gjennomført.

Da er det mest sannsynlig etablering av en stiftelse som vil skje.

Hør intervju med Trond Giske her: